opc_loader

Hier vind je alles wat je nodig hebt om te kunnen ontharen. Toch NIET gevonden wat je zocht? Dan is het wellicht uitverkocht. Zodra weer leverbaar zal het in onze webshop verschijnen en kan het weer besteld worden.     Bel anders 070-3018600 voor een vervangend product of informatie. 

Privacyverklaring H. van der Heijden Import B.V.

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.clean-and-easy.com. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze privacyverklaring  is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

H. van der Heijden import B.V.

Westvlietweg 55

2491 ED Den Haag.

Wanneer is de privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens welke H. van der Heijden Import B.V. verwerkt en van iedereen die weleens contact heeft (gehad), zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder H. van der Heijden Import B.V. is mede begrepen de onderstaande websites en applicaties:

www.haarloos.com

www.clean-and-easy.com


 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk aan jouw naam, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, adres of e-mailadres. Maar ook bestelgeschiedenis en bankrekeningnummer.


 

Welke persoonsgegevens delen wij met derden, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Welke persoonsgegevens verwerken derden voor ons:

  • Voor- en achternaam
  • adres
  • bankrekeningnummer
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

- Het uitleveren van de goederen;

- Beheer van de webshop;

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te leveren.

Alle gegevens worden in de financiële administratie bewaard voor een periode van maximaal 7 jaar na het laatste contact.

Nieuwsbrieven, mailingen en uitnodigingen; maximaal 1 jaar na laatste contact.

Binnen de EU?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

H. van der Heijden import B.V. neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Dit doen we zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden.

Mocht je het gevoel hebben dat dit niet (goed) gebeurt, laat het ons dan weten via info@h-vd-heijden-import.nl

Hoe gaan wij om met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (van kinderen) die wij verwerken?
H. van der Heijden import B.V. verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of services hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@h-vd-heijden-import.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wat doen wij met cookies, of vergelijkbare technieken?
H van der Heijden import B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe gaan wij om met Social media?

H. van der Heijden import B.V. krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacy beleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen. Wij hanteren gebruiksregels voor social media.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie:

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage:

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via info@h-vd-heijden-import.nl Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie:

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken:

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Zo kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen:

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij deze die tot jou herleidbaar zijn behalve de persoonsgegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via info@h-vd-heijden-import.nl

Recht om een klacht in te dienen:

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Stuur hiervoor een mail aan; info@h-vd-heijden-import.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het

recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende

autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!